Úlohy:

 • Prezentácia ponuky nových vozidiel
 • Prezentácia ponuky doplnkových produktov (príslušenstvo, financovanie, poistenie)
 • Predaj kompletného sortimentu
 • Vyhľadávanie nových obchodných príležitostí
 • Komunikácia so zákazníkmi

Úlohy:

 • Administratívna činnosť
 • Príprava podkladov pre obchodné stretnutia
 • Evidencia zákaziek
 • Príprava podkladov

Úlohy:

 • Vykonávanie záručných, pozáručných a generálnych opráv na motorových vozidlách
 • Diagnostika porúch
 • Zodpovednosť za dodržiavanie stanovených technologických a procesných postupov
 • Spolupráca s prijímacími technikmi
 • Využívanie dostupných diagnostických zariadení, detekcia a odstraňovanie vzniknutých porúch

Úlohy:

 • Diagnostika, zariaďovanie a opravy elektrických a elektronických systémov v automobiloch
 • Vykonávanie jednoduchších aj zložitejších opráv elektrického a elektronického príslušenstva
 • Testovanie elektrických a elektronických agregátov a prvkov
 • Montovanie dodatočného elektrického a elektronického príslušenstva do motorových vozidiel

Úlohy:

 • Montáž a demontáž jednotlivých častí motorového vozidla vrátane karosérie
 • Oprava drobných poškodení laku karosérie
 • Montáž príslušenstva a doplnkov karosérie či skrine vozidla

Úlohy:

 • Príprava dielov na lakovanie
 • Vyhľadávanie kódov farby/coloristika
 • Príprava a miešanie farby podľa kódu výrobcu
 • Lepenie a maskovanie dielov
 • Lakovanie
 • Zodpovednosť za kvalitu vykonanej práce

Úlohy:

 • Komunikácia a kompletná starostlivosť o zákazníkov
 • Príjem zákaziek a ich spracovanie
 • Zodpovednosť za včasné plnenie dodávok a kvalitu zákaziek
 • Spolupráca a komunikácia s mechanikmi a servisnými majstrami
Vyberte pozíciu
Kde by ste u nás chceli pracovať?
Nahrajte životopis, v ktorom uvediete svoj kontakt a my sa vám ozveme